Ryå Efterskole

Vi styrker unges læsefærdigheder og personlige udvikling

Linjefag der udvikler

Formålet med linje- og valgfagene er at give den enkelte elev mulighed for at prøve sig selv af og få øvet de færdigheder, der skal bruges i den unges fremtidige voksenliv, det være sig i erhverv eller fritid. Der tilbydes et varieret udbud af fag. Udbuddet kan variere fra år til år. Der tages udgangspunkt i de unges interesse- og styrkeområder. Der tilbydes 5 linjefag i hver valgperiode, varierende efter årstid. Valgfagene består ligeledes af en bred vifte af tilbud der kan have den unges interesse, lige fra boldspil til glasarbejde.

Undervisning der styrker

Skolens målgruppe er elever der er ordblinde eller er udfordret af andre læse-stavevanskeligheder. Med det som udgangspunkt tilbydes en undervisning, der udvikler deres færdigheder i dansk, matematik og engelsk. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs færdigheder, hvor vi søger at fremme elevens funktionelle arbejdsvaner i at fremskaffe- og tilegne sig viden, dermed styrkes også elevernes selvværd.

 

Læs mere

Fællesskab og dannelse

Fællesskabet er grundpillen i skoleopholdet på Ryå efterskole. Gode kammerater, samvær, hensyntagen og social forståelse er sammen med tryghed og accept den ramme, elever dagligt trives- og udvikler sig i.  

 

Læs mere