Om Ryå Efterskole

Fællesskab og dannelse
Ryå er en efterskole for unge mellem 14 og 18 år, som har læse- og stavevanskeligheder.

Undervisningen appellerer til alle sanser. Der er boglig undervisning samt mange praktiske og kreative valgmuligheder, hvor den enkelte elev kan vælge efter interesse, behov og styrkeområder.

Der tilbydes folkeskolens afgangsprøver i dansk, matematik, naturfag og engelsk i 9. klasse samt dansk, matematik og engelsk i 9. klasse.

Kontakt skolen
Telefon: 96 96 69 69 (8-16)

Vagttelefon: 42 14 88 62 (16-08 +weekend)

Email: kontor@ryaaefterskole.dk